Spedizione gratuita per ordini superiori a 300CZK!

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:           PRAHAGOLD s.r.o., IČ: 040 23 129, se sídlem Italská 212/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 241341
E-mail:           praha@obagstore.cz

Adresa pro doručování: PRAHAGOLD s.r.o., Italská 212/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Oznamuji, že na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………..………………………..

Datum objednání zboží: ………………..……………

Datum obdržení zboží: ………………..……………

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: ……………………….……………………………

Adresa kupujícího spotřebitele: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky a číslo faktury: …………………………………………………..………….

Kupní cena má být vrácena: ………………………………………………………..………….

(bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo)

………………………………………… / ……………………

 

Jméno a podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………..

Datum

…………………………………

+ ze zákona: Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.